Wapenwet Nederland - SV Diana Den Haag

MENU
Ga naar de inhoud

Wapenwet Nederland

De Wet van 5 juli 1997, houdende regels inzake het vervaardigen, verhandelen, vervoeren, voorhanden hebben, dragen enz. van wapens en munitie (Wet wapens en munitie) is een Nederlandse wet, die samen met de daarop gebaseerde Regeling Wapens en munitie[1] de genoemde zaken regelt. De wet is bedoeld om de schadelijke effecten van wapens in de samenleving terug te dringen. Van oorsprong was het verbod op vuurwapens in Nederland (zoals vervat in de Vuurwapenwet 1919) bedoeld om de positie van de overheid veilig te stellen.
Geschiedenis
Tot 1896 had Nederland nauwelijks wapenwetgeving. In dat jaar werd een verbod op het dragen van wapens (alle wapens) afgekondigd om de mogelijkheid te creƫren stroperij aan te pakken. Van oorsprong was het verbod op vuurwapens in Nederland (zoals vervat in de Vuurwapenwet 1919) bedoeld om de positie van de overheid veilig te stellen. Die maakte zich in 1918 grote zorgen over de vele wapens die door vluchtelingen uit het oorlogsgebied werden meegenomen, vooral toen Pieter Jelles Troelstra in die periode de revolutie predikte. De Nederlandse overheid was bang voor een bolsjewistische revolutie. Men besloot daarom maatregelen te nemen om de vuurwapens "die revolutiewapens bij uitstek" uit de handen van het volk te halen. In de notulen van de behandeling in de Tweede Kamer in 1918 kan men lezen dat deze wet bedoeld was om "vuurwapens te houden uit de handen van vuile socialisten". Toen twee jaar daarna het volk de trouw aan de regering toonde door op Prinsjesdag de paarden van de gouden koets uit te spannen en de koets zelf te trekken, was dat geen aanleiding om die wet in te trekken.
De huidige wet uit 1997 is ingevoerd om te voldoen aan een Europese richtlijn betreffende een informatieprocedure. De eerste ingevoerde versie is behoudens de volledige titel en enkele slotbepalingen identiek aan de laatste versie van de vorige wet, met dezelfde citeertitel Wet wapens en munitie. Deze dateerde van 5 februari 1986, Stb. 41. Voor de Regeling Wapens en munitie geldt mutatis mutandis hetzelfde
Terug naar de inhoud