ORGANISATIE - SV Diana Den Haag

MENU
Ga naar de inhoud

ORGANISATIE

Leges rond verlof verhoogd.
Per 1 mei 2015 wordt het leges ver het verkrijgen van een verlof tot het voorhanden hebben van een wapen als ook iedere mutatie op dit verlof aanzienlijk verhoogd. In de praktijk komt het erop neer dat het huidige tarief voor het verkrijgen en verlengen van een verlof, te weten € 10,00, wordt verhoogd. Voor het verkrijgen van een verlof zal met ingang van 1 mei 2015 € 65,00 moeten worden betaald en voor het verlengen van een verlof € 30,00. Een wijziging op het verlof, zoals het bijschrijven of afschrijven van een vuurwapen, wordt met € 15,00 belast.
Wapenwet Nederland
De Wet van 5 juli 1997, houdende regels inzake het vervaardigen, verhandelen, vervoeren, voorhanden hebben, dragen enz. van wapens en munitie (Wet wapens en munitie) is een Nederlandse wet, die samen met de daarop gebaseerde Regeling Wapens en munitie[1] de genoemde zaken regelt. De wet is bedoeld om de schadelijke effecten van wapens in de samenleving terug te dringen. Van oorsprong was het verbod op vuurwapens in Nederland (zoals vervat in de Vuurwapenwet 1919) bedoeld om de positie van de overheid veilig te stellen.
Terug naar de inhoud