INTRODUCEE - SV Diana Den Haag

MENU
Ga naar de inhoud

INTRODUCEE

LID WORDEN
 • Een belangstellende meldt zich aan als introducé via onze website. Een van de beheerders neemt contact op met de overige bestuursleden. Slechts in die gevallen waarin de belangstellende het verplichte formulier op de website correct heeft ingevuld. Anders wordt n.l. géén verdere actie ondernomen. Het bestuur maakt vervolgens een afspraak met de introducé    
 OF
 • Een lid meldt een introducé aan bij één van de bestuursleden. Het bestuur geeft wel/niet toestemming, afhankelijk van de capaciteit. Elke introducé dient vooraf (en ruim van te voren) te worden aangemeld bij het bestuur. Wordt daaraan niet voldaan dan heeft de introducé op de desbetreffende avond géén toegang tot de schietbanen. Dit geldt ook als men reeds eerder als introducé is geweest. Steeds dient men het introducé register volledig in te vullen. De ingevulde gegevens dienen door een bestuurslid te worden gecontroleerd.
 • De introducé komt op de gemaakte afspraak, 2 bestuursleden houden een oriënterend gesprek met de introducé (alleen bij de 1e introductie).
 • Introducé maakt gebruik van de introductie arrangement en schiet (zeker de 1e keer) KKP onder begeleiding van een instructeur. Beschikt het introducerende lid zelf over een ruime schietvaardigheid dan kan het bestuur toestaan dat het betreffende lid zijn introducé (de volgende keren verder) zelf begeleidt. Het is een introducé niet toegestaan om op een andere afstand dan 12 meter te schieten.
 • Men kan slechts 4 keer per jaar geïntroduceerd worden (Wettelijke bepaling).
 • Nadat men voor de 2e maal gebruik heeft gemaakt van het introductie arrangement dient de introducé aan te geven of hij/zij wél of niet lid wil worden van onze vereniging.  Het introductie arrangement is bindend (gebruik clubwapens en munitie).
 • Het aspirant lid vult een aanvraag formulier in en voorziet deze van een pasfoto. De secretaris legt de procedure uit die vooraf gaat aan het verkrijgen van het lidmaatschap. De penningmeester legt de financiën uit.
 • Het aspirant lid dient bij het stadsdeelkantoor of gemeentehuis van zijn woonplaats een VOG in, nadat het bestuur deze gedeeltelijk heeft ingevuld.
 • Na het verkrijgen van ‘geen bezwaar’ dient het aspirant lid deze correspondentie op te sturen naar de secretaris.
 • De penningmeester stuurt vervolgens het aspirant lid de (entree) rekening.
 • De secretaris meldt het aspirant lid aan bij de K.N.S.A. (met V.O.G.) nadat het aspirant lid bovenvermelde betaling heeft voldaan.
 • De penningmeester ontvangt de K.N.S.A. rekening van de aanmelding en betaalt deze.
 • De secretaris ontvangt de schutterslicentie van het aspirant lid en deze stelt hem/haar hiervan op de hoogte.
 • Bij het eerst volgende schietmoment ontvangt het aspirant lid zijn/haar K.N.S.A. schutterslicentie en kan hij/zij GKP gaan schieten o.l.v. de instructeur.

Let op: Tussen de 3e introductie en het ontvangst van de K.N.S.A. schutterlicentie mag het aspirant lid niet schieten !!! (Wettelijk bepaling).

Vragenlijst m.b.t. het oriënterend gesprek tijdens de 1e introductie:

Hoe is de interesse in de schietsport ontstaan?
Heeft men al eens eerder geschoten ?
Wat voor verwachtingen heeft men van de schietsport ?   
Waarom kiest men voor s.v. Diana ?
Een aspirant lid schiet KKP olv een instructeur op 10 meter.
Terug naar de inhoud