GEDRAGSREGELS - SV Diana Den Haag

MENU
Ga naar de inhoud

GEDRAGSREGELS

CLUBINFO
Het beoefenen van de schietsport kan niet zonder gedragsregels. Daarom kent sv Diana een aantal reglementen en voorschriften die grofweg tot doel hebben dat:
  • de veiligheid van de schutters zoveel mogelijk wordt gewaarborgd (Veiligheidsreglement SSW, Veiligheidinstructie sv Diana en de BC/VVF instructie)
  • de schietsportdisciplines die beoefend worden ook daadwerkelijk conform hun opzet worden verschoten (KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement)  
  • de gedragingen binnen de binnen de vereniging primair geregeld zijn (Statuten en Huishoudelijk Reglement)
  • de bezit en omgang met vuurwapens niet in strijd is met de bepalingen uit de wet wapens en Munitie
  • het gebruiken van de gehuurde accommodatie op ordentelijke wijze geschied.

    Op de ledenpagina van deze website staan deze stukken ter inzage of wordt daarnaar verwezen. Van de leden wordt verwacht dat zij hiervan kennis nemen en dat men zich hieraan conformeert.
Terug naar de inhoud