EIGEN WAPEN - SV Diana Den Haag

MENU
Ga naar de inhoud

EIGEN WAPEN

LID WORDEN
Als lid kunt U de verenigings wapens (zowel groot als klein kaliber pistool en geweer) kosteloos gebruiken voor het verschieten van de diverse disciplines.  U dient het wapen na gebruik wél te reinigen met de door de vereniging verstrekte reinigings middelen.

Bij de s.v. Diana  kunt U pistool/revolver en geweer schieten, in diverse kalibers, wapens en afstanden. ( Zie ook disciplines & banen in de knoppenbalk). Pistool/revolver wordt zowel staand, liggend (soms) als geknield geschoten.

Kunt U de schotresultaten niet verder verbeteren met de verenigingswapens en U voldoet aan de daartoe gestelde
eisen, dan kunt U overwegen een eigen wapen aan te schaffen.
Binnen de vereniging hebben de leden een rijke variatie aan wapens. Menig aspirant schutter heeft d.m.v. het
oefenen met de wapens van diverse leden (onder toezicht van de eigenaar en baancommandant) uitgebreide ervaring op kunnen doen.
Er zijn zelfs leden die per wapen alle bevindingen middels een rapportcijfer vastleggen en zo tot "hun" beste wapen keus komen.

Te volgen procedure:   
  1. U bent minimaal 6 maanden aspirant en 1 jaar lid van onze vereniging.
  2. U heeft uw basisopleiding pistool of geweer met goed gevolg afgelegd.
  3. U heeft aangegeven in welke discipline u zich verder wil bekwamen en dat deze discipline ook op de vereniging kan worden beoefend.
  4. U heeft het bestuur gevraagd akkoord te gaan met de aanschaf van een wapen ter verbetering van uw schietresultaten.
  5. (Indien het bestuur akkoord gaat) gaat u naar de wapenhandel (of benadert u een particulier) en neemt u optie op een wapen.
  6. De wapenhandelaar geeft u een specificatie van het merk en type wapen (optiebon). (Voor de particuliere aanschaf kunt u van de site een "Koopovereenkomst particulier" downloaden.)
  7. Het bestuur zal een origineel formulier (WM3) invullen en aan de aanvrager afgeven.
  8. Met het positief advies van het bestuur en de optiekoop bon gaat U naar bijzondere wetten binnen uw gemeente en maakt U een afspraak.

De politie zal aan de hand van een "screening" beoordelen of zij overgaat tot de afgifte van een verlof. Op het verlof staat het merk en type wapen inclusief kaliber vermeld. Tevens zal bijzondere wetten het al dan niet voorhanden
mogen hebben van bijbehorende munitie eveneens kenmerken op uw verlof.

 9. Nog voor het verlof wordt overhandigd, komt men eerst thuis kijken of de opbergplaatsen aan de voorschriften
     voldoen, b.v. een stevige kluis verankerd aan de muur of bodem. Dit geldt ook voor de eventuele munitie kluis.
10. Bij het overhandigen van het verlof moet u binnen een maand terug komen om het wapen te tonen.
     Dit kan vaak  alleen maar op een bepaalde dag in de week.
11. Met het verlof mag de wapenhandelaar U het wapen meegeven.
12. Het verlof moét, na het maken van een tijdige afspraak, elk jaar verlengd worden.
     Deze verlenging is gekoppeld aan een wettelijk minimum aan schietbeurten.
De politie ( althans "De politie eenheid Den Haag) eist een origineel ingevuld WM3 formulier, welke alleen via de secretaris is te verkrijgen. Daarnaast kan de politie een optiebon of, in geval van een particuliere aankoop, een "Koopovereenkomst particulieren" eisen.
Terug naar de inhoud