DOELSTELLING. - SV Diana Den Haag

MENU
Ga naar de inhoud

DOELSTELLING.

CLUBINFO
In de statuten zijn de doelstellingen van de vereniging als volgt verwoord:
"De vereniging heeft ten doel, haar leden in de gelegenheid te stellen het schieten als sport te beoefenen, met inachtneming van de geldende voorschriften. Zij tracht dat doel te bereiken door het geven van instructie, het houden van oefeningen en wedstrijden en alle andere geoorloofde middelen die daartoe bevorderlijk zijn."
Uiteraard geeft Diana nog steeds invulling aan deze formele doelstellingen. De nieuwe KNSA richtlijnen worden echter sturend. Dit houdt in dat er een aantal malen per jaar in competitieverband wedstrijden geschoten dienen te worden. Ons streven is erop gericht dat elk van de leden zich prettig en thuis voelt. Veiligheid staat hoog in het vaandel, verder houden we ons uiteraard strikt aan alle wettelijke bepalingen en de huishoudelijke reglementen van zowel de verhuurder, de wetgever en de verplichte richtlijnen van de KNSA, als ons eigen reglement.
In de praktijk blijkt een groot deel van de leden daarnaast de vereniging te zien als een trefpunt, waar kennis kan worden uitgewisseld over (wapen) techniek, (militaire) historie van wapens en het schieten, etc.
Terug naar de inhoud