BEEINDIGEN LIDMAATSCHAAP - SV Diana Den Haag

MENU
Ga naar de inhoud

BEEINDIGEN LIDMAATSCHAAP

LID WORDEN
Bij iedere jaarovergang komt de vereniging voor hoge kosten te staan. Zo moet voor elk lid de KNSA contributie betaald worden, maar ook de baanhuren per lid worden op 1 Jan van elk nieuw jaar vastgesteld voor het hele jaar erna. Het is dan ook belangrijk, dat als U plannen heeft om op te zeggen, om dit dan vóór 1 december te doen. Gebeurt dit later dan zit de vereniging aan extra kosten vast die niet gemaakt hadden hoeven worden.

Lidmaatschap beëindigen:
De enig juiste procedure om het lidmaatschap van de s.v. Diana Den Haag te beëindigen is, om dat vóór 01 december van het lopende jaar schriftelijk te doen met een brief en/of E-mail aan de ledenadministratie.
>>   Vermeld hierin altijd uw actuele NAW gegevens ! <<

Het opzeggen van het lidmaatschap van een schietvereniging kan wettelijk vergaande consequenties hebben voor KNSA leden en/of verlofhouders. Als U geen lid meer bent van de KNSA en een schietvereniging dient U uw verlof en daarop vermeldde wapens in te leveren bij een erkende wapenhandelaar of de politie zelf. Ook bestaat de kans dat U uw treden in het faserings schema kwijt raakt, waardoor U bij een hernieuwde interesse in de schietsport helemaal opnieuw moet beginnen.

Van een schriftelijke opzegging krijgt de afzender binnen vier (4) weken bevestiging.
Zonder schriftelijke bevestiging geldt dat uw opzegging niet is ontvangen.
Uw opzegging is alleen geldig indien dit schriftelijk is bevestigd is door het bestuur. Neem dan voor de zekerheid ook contact op met de ledenadministratie indien dit niet gebeurd is. Vragen met betrekking tot uw lidmaatschap of opzegging hiervan kunnen wel per e-mail (secretariaat@svdianadenhaag.nl) gesteld worden.
Terug naar de inhoud